JDUning o'quv binosi

Uzbekistan, Tashkent, Alixon To'ra Sag'uniy ko'chasi, 49-uy